hu en

Szállásépület

Koroncó

A rendkívül egyszerű, téglány alaprajzú, egyik hosszoldalán finom lamellaszerkezettel kialakított, tornácszerű előtérrel bővített építmény úgy tervezett, mintha a tetővel nem kellene számolni – azt önálló, kompakt egységként kezeltük. A cseréppel borított, szinte deklaratívan rurális faszerkezet mégsem szervetlen függelékként illeszkedik az épülethez: nüánsznyi gesztusokkal a két egység között teljesen    kötetleni vszonyt teremtettünk – pl. a tető az emeleti terasz fölött  lebegni látszik, az egyik hosszoldalon a falaktól elválva a tornác acélszerkezetére támaszkodik, kétoldalt nincs lezárva oromfalakkal. A modern karakterű épület és az ősi, asszociatív jellegű tetőforma esztétikai értelemben megnyílik egymás felé. Együttélésük "sokértékű": egyfelől egymásra utaltak, másfelől szabad, önálló életet élnek.
2002, megépült.