hu en

Őrmező Irodapark

Budapest

Nem a világ egyik legmagasabb felhőkarcolóját terveztük. Éppen ezért a monumentalitás mint a jelkép egyik lehetséges ismérve az épület magasságánál fogva nem jöhet szóba. Marad még két másik stratégia: az egyik az ikonképzés, a másik pedig az elmozdulás a műtárgy irányába. Mi az utóbbiból kiindulva kívánunk az előbbihez elérni. A felszínes, divatos díszítések helyett a barokk esszenciáját, a mozgást, a lendületet, a tér dinamikus percepcióját jeleníti meg a két hasáb egymáshoz való viszonya. Az illúzionisztikus, egymást és környezetüket tükröző térgörbületek arra utalnak, ami a barokk testek felszínén   történik. A hasábok konkáv felületei által közvetített fókusztalanság a szemlélőt (vezetőt) pozíciójának újragondolására ösztökéli, helyének változtatásával pedig a görbületek tükröződnek egymásban, és váratlanul metsződnek össze. Módszerünk összetettségével távol áll a cirkuszi bűvészmutatványok világától, sokkal inkább közelít egy transzcendens valósághoz, mely korunk második lenyomataként is értelmezhető. Ezzel a csavarral válhat a kettős épület műtárggyá, és ezen keresztül Budapest nyugati kapuját meghatározó ikonná.
2008, tervpályázat.