hu en

Debreceni intermodális központ

Debrecen

Az Intermodális Közösségi Közlekedési Központ a térségi integráció eszköze; hatékonyan megszervezi a szűkebb és a tágabb térség lakóinak mindennapi mobilitását: a munkahelyi forgalomtól az oktatáson, a kultúrán át, az egészségügyön keresztül a közellátás széles köréig. Célunk egy világos, jól átlátható, az élet menetét kiszolgáló komplexum létrehozása volt. Az átszállási útvonalakba éttermek, kávézók, bárok és üzletek ékelődnek, a ma uralkodó konzumvilágunk színesíti a reggeli és esti monoton cselekvéseket. Ezt egészíti ki az építészeti terek élménye: a pályaudvar vibráló, fénnyel teli csarnoka, a meglévő váróterem meghitten ismerős tere, a hozzá csatlakozó, többszintes átszálló és szolgáltató tér drámaisága, az előtető és az alatta fekvő buszok terének levegős összekötése. Az együttes térfolyammá forr össze, melyben könnyű tájékozódni, hiszen karakteres téri fogódzókat nyújt. Az intermodális központ a debreceni-
 
ek kollektív tudatának részévé kell, hogy váljon, mint a Nagytemplom, a Nagyerdő, a MODEM, vagy a készülő nagyerdei stadion. Egy lendületes gesztussal – mely építészetileg a csipkeszerűen megformált tetőzetben jelenik meg - fogjuk össze a villamos végállomást, a helyi és helyközi buszokat, a vonatokat és a kiegészítő szolgáltatásokat (taxi, kerékpár) tartalmazó épületet, mely Debrecen egyik új jelképévé válhat. Az intermodális központ épületét úgy alakítottuk ki, hogy megőrizve és átalakítva magában hordozza a mostani állomás emblematikus belső tereit. Ezt keretezi a pályaudvar csarnoktere és a város felé megnyíló előtető. A csarnoktér szerkezete egy hajfonathoz hasonlító egyszerű gerendaszerkezet sokszorozásából jön létre. A szélesedő és keskenyedő szelvények egymással szemben ellentétesen emelkednek és süllyednek, ezáltal dinamikusan hullámzó felületet hoznak létre. 
2013, tervpályázat.