hu en

Bazilika

Pannonhalma

 

John Pawson magyarországi partnereként működtünk közre a bazilika megújításában. A rendkívüli tisztaságú szerzetesi program, mely a benedeki regula alapvetését, az „ora et labora”-t kívánja a meglévő templomtérben szervesen megvalósítani, szinte előre meghatározta a beavatkozás főbb helyeit és jellegét.
Az átalakítás legfontosabb eleme a kelet-nyugati tengely liturgikus újraértelmezése. A beavatás fokozatossága, a térrészek emelkedő szekvenciája, a Menyország eljövetelének térbeli megsejtése olyan új olvasatot ad a Bazilikának, mely egy újabb – mentális – réteggel gazdagítja a korok egymásra épülő lenyomatát. Az egyszerűségre törekvő formavilág felfokozott hatással jelenik meg a történeti térben. A historikus háttér egyáltalán nem díszlet, sokkal inkább az új partnere a

 

középkort értelmező diskurzusban.
A beavatkozás három főterületre szorítkozik: a padlóburkolat újragondolására, a liturgikus tárgyak és bútorok szerzetesi vízióba illesztésére és a mesterséges világítás középkori karakterének kibontására. Az anyagválasztás egységesíti a tervet, ugyanakkor hangsúlyokat képez. A főtengelyen végigvonuló ónix a liturgikus tárgyakban (keresztelőkút, oltár, ambó, rózsaablak) ölt testet. A csekély beavatkozás ellenére az eredmény radikálisan különbözik a Storno-féle belsőtől, és a középkori templom mai folytatásaként fogható fel.

2012, megépült.